Guus Martens:
De aangename mens,
over alledaagse deugden


ISBN 978-90-8834-525-8
Uitgegeven door: Boekscout.nl
Aantal pagina’s: 86
Prijs: 13,95 euro


In deze bundel is de schrijver op zoek gegaan naar praktische en alledaagse deugden. Zij kunnen anders zijn ingekleurd dan de klassieke en christelijke deugden. Zo kan het zijn dat vermijden van zinnelijke hartstocht in vroeger tijden deugdelijk was, terwijl men er nu vanuit gaat dat de vervulling ervan een van de wegen is die tot hogere vormen van liefde leidt. De bedoeling gaat niet verder dan de lezer te helpen over eigen gedrag na te denken en dit naar eigen inzicht te veranderen en te vervolmaken, zodat hij een aangenaam mens wordt. Elke dag is een leerzame dag als je het verhaal van die dag of speciale gebeurtenissen daarin opnieuw overweegt. De onderwerpen zijn in drie hoofdstukken ingedeeld: werken aan jezelf, leven in relatie met anderen en een speciaal hoofdstuk over leven in liefde.

Uit het boek:
Het valt op dat een overledene tijdens een rouwdienst in al zijn goede eigenschappen wordt toegesproken. ‘We herinneren ons hem als een vriendelijk mens voor allen in zijn omgeving.’ ‘Zij kon goed luisteren en toonde steeds begrip voor wie met een probleem bij haar kwam.’ Ik vraag me af wat men van mij zou zeggen als het zover is. ‘Hij was een aangenaam mens’? Welke deugden zou men mij toekennen? Want tenslotte zijn het toch deugden waarover het gaat. Vroeger in de kerk en in het godsdienstonderwijs sprak men vaker en makkelijker over deugden. In onze tijd spreekt men liever over waarden en normen. Deugden zijn zichtbaar en voelbaar voor anderen. Maar de bron van een deugdzaam leven ligt op een dieper niveau. Om daar te komen is inkeer, afzondering en stilte nodig. Voor de een is dat gebed, voor de ander een zich afstemmen op het universele, het zijn, het mysterie van ons bestaan, voor ingewijden in oosterse filosofie is dat afs temming op het universele shen en dao. Zonder deze dieper gelegen afstemming zouden deugden niet meer dan een vorm van goede zeden zijn: algemeen aanvaarde gedragingen of gewoonten. Maar het zou best kunnen dat gewoonten moeten worden doorbroken om het goede te kunnen bereiken. De besprekingen van eigentijdse deugden variëren in dit boek dus van alledaagse voorvallen naar diepere dimensies. Van de oppervlakte naar de diepte en vanuit de diepte weer naar het leven van alledag.


Auteur: Guus Martens

Guus Martens beoefent Chinese geneeskunde. Daarnaast schrijft hij boeken over gezondheid
en dagboekverhalen en aforismen.
Hij ontsluit en vertaalt oude Chinese geschriften. www.chinesegeneeskundeboeken.nl

Overige links:

Trefwoorden:

Deugden, waarden, normen, deugdenleer, zeden, deugdzaamheid, zede, waarderen, verdriet, aandacht, moed, kritiek, vrijheid, geduld, tevreden, fantasie, respecteren, conflicten, inleven, vriendelijkheid, teder, liefde.


Inhoud
:

WERKEN AAN JEZELF

Gewoonten doorbreken (1) Gewoonten doorbreken (2)
Kritiek aanvaarden
Doorzichtig zijn (1)
Doorzichtig zijn (2)
Bescheiden blijven
Kunnen relativeren
Omgaan met verdriet
Jezelf waarderen (1)
Jezelf waarderen (2)
Leven in het nu (1)
Leven in het nu (2)

 

 

Leven in aandacht (1)
Leven in aandacht (2)
Tevreden zijn
Betrachten van moed
Leven in vrijheid
Tijd cyclisch beleven (1)
Tijd cyclisch beleven (2)
Tijd cyclisch beleven (3)
Positief denken
Fantasie prikkelen
Geduld opbrengen
Blijven groeien

OP WEG MET ELKAAR

Elkaar respecteren
Elkaar waarderen
Inleven in de ander
Naar elkaar luisteren
Omgaan met conflicten (1)
Omgaan met conflicten (2)
Omgaan met conflicten (3)

LEVEN IN LIEFDE

Vriendelijk zijn
Teder zijn
Lichamelijk liefhebben (1)
Lichamelijk liefhebben (2)
Ongericht liefhebben
Zich totaal overgeven